Promocja świąteczna

banner-weekend

“PROMOCJA ŚWIĄTECZNA”

Zapisz się na kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, planowanych edycji wiosennych w miastach: Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Kalisz, Mikorzyn i zyskaj RABAT !

Akcja promocyjna prowadzona będzie przez Europejską Grupę Doradczą od dnia 12 grudnia 2018 do dnia 23 stycznia 2019 i dotyczyć będzie organizacji kursów dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych planowanych edycji wiosennych w miastach: Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Kalisz, Mikorzyn.

Zapraszamy

Pobierz i wypełnij już dziś formularz zgłoszeniowy.
Prześlij do nas potwierdzenie wpłaty i formularz.

Ilość miejsc ograniczona !

Regulamin Promocji

 1. Akcja promocyjna prowadzona będzie przez Europejską Grupę Doradczą od dnia 12 grudnia 2018 do dnia 23 stycznia 2019 i dotyczyć będzie organizacji kursów dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych planowanych edycji wiosennych w miastach: Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Kalisz, Mikorzyn.
 2. Akcja promocyjna nie obowiązuje przy zapisach na kurs wyjazdowy w Krynicy Zdrój.
 3. Pierwszym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z rabatu w ramach akcji promocyjnej jest wypełnienie promocyjnego formularza zgłoszeniowego na kurs w okresie trwania promocji tj. od 12.12.2018 – 23.01.2019
 4. Wysokość rabatu jest uzależniony od tego w którym tygodniu zostanie dokonany zapis na kurs:
  • 12.12.2018 – 19.12.2018 – cena za kurs 2.690,00 zł
  • 20.12.2018 – 26.12.2018 – cena za kurs 2.790,00 zł
  • 27.12.2018 – 02.01.2019 – cena za kurs 2.890,00 zł
  • 03.01.2019 – 09.01.2019 – cena za kurs 2.990,00 zł
  • 10.01.2019 – 16.01.2019 – cena za kurs 3.090,00 zł
  • 17.01.2019 – 23.01.2019 – cena za kurs 3.190,00 zł
 5. Drugim warunkiem otrzymania rabatu i wpisania na listę uczestników kursu jest dokonanie opłaty zaliczkowej w wysokości 1.000 zł
 6. O wysokości określonego rabatu decyduje data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki 1.000 zł na maila rady@radynadzorcze.pl
 7. Płatności należy dokonać na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności
 8. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników kursu zostanie wysłane do Uczestnika mailem w ciągu 2 dni roboczych.
 9. Pozostałej opłaty za kurs uczestnik jest zobowiązany do dokonania najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 10. Rezygnacji z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni przed terminem kursu uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt kursu ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia.
 11. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu wpłacona zaliczka przepada na rzecz organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet kursu w innym terminie lub innego kursu wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.
 13. Rabaty nie łączą się.
 14. Korzystając z rabatu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.