referencje

W naszych kursach uczestniczyli przedstawiciele m.in.

Nagrody i wyróżnienia

 • Złote Godło Najwyższej Jakości 2014 Usługi Najwyższej Jakości


  zlote_godlo_2014_mini_xs2

 • Gazela Biznesu 2013 14 edycja konkursu


  gazela_biznesu_2013_xs2

 • Znakomity Przywódca 2013 VII edycja konkursu


  znakomity-przywodca-2013-mini_xs2

 • Srebrne Godło Najwyższej Jakości 2013 Zarządzanie Najwyższej Jakości


  Srebrne_Godlo_2013_srebrne_jakosc_mini_xs2

 • Srebrne Godło Najwyższej Jakości 2013 Usługi Najwyższej Jakości


  Srebrne_Godlo_2013_srebrne_uslugi_mini_xs2

 • Złoty Certyfikat Rzetelności 2013


  certyfikat-zloty-certyfikat-2013_xs2

 • Przyjazny Pracodawca 2012


  Przyjazny-Pracodawca-2012_xs2

 • Gazela Biznesu 2012


  gazela-biznesu-2012_xs2

 • Złote Godło Najwyższej Jakości 2012 Usługi Szkoleniowe


  Zlote-Godlo-2012_xs2

 • Srebrne Godło Najwyższej Jakości 2012 Zarządzanie Najwyższej Jakości


  Srebrne-Godlo-2012_xs2

 • Złoty Certyfikat Rzetelnosci 2012


  certyfikat-zloty-certyfikat-2012_xs2

 • Członek Kapituły Rzetelnych Firm 2011


  kapitula-2012_xs2

 • Eurocertyfikat 2010 Certyfikat Zarządzania Firmą


  eurocertyfikat-2010_xs2

 • Eurocertyfikat 2008 Certyfikat Wiarygodności Firmy


  eurocertyfikat-2008_xs2

 • Gepard Biznesu 2008 Najdynamiczniejsza Firma Branży Edukacyjnej


  Gepard-Biznesu-2008_xs2

wybrane listy referencyjne • Urząd Miasta Kalisz


 • Polskie Sieci Energetyczne S.A.


 • Stocznia remontowa
  Nauta S.A.


 • PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A.


 • Centrum Kształcenia i Usług


 • RiPH Leszno


 • Urząd Marszałkowski
  Województwa Śląskiego


 • Węglokoks


 • Kancelaria Prezesa
  Rady Ministrów


 • Ministerstwo
  Rozwoju Regionalnego
  Depart. Zarz. Programami
  Konkurencyjności
  i Innowacyjności


 • Ministerstwo
  Rozwoju Regionalnego
   Depart. Koordynacji
  Polityki Strukturalnej
   


 • Ministerstwo
  Finansów


 • BIG STAR
  LIMITED


 • Volkswagen
  Motor Polska


 • Mercedes
  Sobiesław Zasada


 • Regionalna Izba
  Gospodarcza w Kaliszu


 • Hormann
  Serwis Polska


 • WYG INTERNATIONAL


 • ARUP POLSKA


 • Business
  Consulting


 • Urząd Marszałkowski
  w Łodzi


 • Śląski
  Urząd Wojewódzki


 • Lubelski Urząd Wojewódzki


 • Polskie Towarzystwo
  Ekonomiczne


 • MPWiK S.A.
  Warszawa


 • Górnośląskie Tow.
  Lotnicze S.A.


 • Lubelska Agencja
  Wspierania
  Przedsiębiorczości


 • Centrum Badań
  Kosmicznych
  Polskiej Akademii
  Nauk


 • Federacja Stow.
  Naukowo-Technicznych
  N O T


 • Tarnowska
  Agencja Rozwoju
  Regionalnego


 • GoldWell


 • Hotel Sympozjum
  ***** Kraków

Opinie

„Wykłady na Kursach Rad Nadzorczych, realizowane przez EGD z Kalisza wg konsekwentnego harmonogramu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów, zapewniają możliwość poszerzenia, uzupełnienia oraz zaktualizowania wiedzy w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania spółek kapitałowych i ich organów w obrocie gospodarczym na komercyjnym rynku. Pozwalają na skuteczny wzrost, w krótkim czasie kilkunastu spotkań, zasobu wiedzy posiadanej przez osoby uczestniczące w szkoleniu, podnoszą poziom świadomości twórczej słuchaczy i otwierają szerszy wymiar doświadczeń praktycznych. Dzięki dbałości organizatorów Kursu o stosowanie nowoczesnych form przekazu dydaktycznego trenerzy starają się urozmaicać formułę wykładu o analizy studium przypadków, dyskusje typu seminaryjnego czy weryfikację nabytych sprawności – w dziedzinie wnioskowania i stosowania indywidualnej wykładni prawnej – w postaci licznych sprawdzianów testowych. Godne odnotowania są wysiłki EGD w dziedzinie zaspokojenia oczekiwań uczestników tych spotkań odnośnie właściwego poziomu i estetyki strony socjalnej kursów (klimatyzowane sale, wyposażenie audiowizualne, dostarczane materiały studialne, łatwy dojazd, parkingi, możliwości kulinarne, etc). Reasumując, poziom zadowolenia szkolonych, przejawiający się w dotychczasowych rezultatach tych szkoleń, potwierdzają liczne wypowiedzi i zgłaszane opinie ich uczestników, co nie pozostawia wątpliwości co do wysokiej skuteczności w przygotowaniu kandydatów do pokonywania barier tego trudnego egzaminu państwowego”.

Dr Andrzej Chordecki – trener

„Kurs przygotowuje nie tylko do prestiżowego egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, jest również przydatny przedsiębiorcom prowadzącym własny biznes, wspólnikom spółek kapitałowych oraz kadrze menedżerskiej. Uczestnicy kursu na zajęciach z prawa handlowego zdobywają wiedzę niezbędną do utworzenia oraz prowadzenia spółki z o.o. i spółki akcyjnej, poznają uprawnienia poszczególnych organów tych spółek oraz relacje między nimi. Zajęcia w przeważającej części prowadzone są w formie warsztatów, dzięki czemu kursanci mogą zadawać pytania, jak również rozwiązywane są kazusy w oparciu o istniejące stany faktyczne. Kurs niewątpliwie usystematyzuje i uporządkuje wiedzę z prawa gospodarczego".

Katarzyna Kotelecka – radca prawny, trener

,,Myśląc o przyszłości swojej firmy nie sposób uwolnić się od wizji coraz bardziej dynamicznych i rewolucyjnych zmian technologicznych i społecznych. Nasuwa się oczywisty wniosek o rosnącej potrzebie posiadania przez menedżerów najnowszej wiedzy z zakresu wielopłaszczyznowego funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzony przez Europejską Grupę Doradczą Specjalistyczny Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych pozwala uczestnikom zdobyć w krótkim okresie czasu praktyczne umiejętności w wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa – niezbędne do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych.

Przekazuję uczestnikom przydatny zasób wiedzy w zakresie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystując praktyczną wiedzę z tej dziedziny, która umożliwia podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich. Dodatkowym walorem tego kursu jest profesjonalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego. Zajęcia prowadzę w interaktywny sposób, uczestnicy dokonują wymiany doświadczeń poprzez dyskusję panelową

Polecam EGD jako profesjonalnego organizatora Kursu w tym zakresie”.

Dr Jan Mikołajczyk

uczestniczyli:

 • „Grono” Sportowa Spółka Akcyjna
 • a.i. Polska Sp. z o.o.
 • Abs – Steding Sp. z o.o.
 • Accenture Sp. z o.o.
 • Active Trade Sp. z o.o.
 • Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
 • AP Edukacja Sp. z o.o.
 • Bank Dnb Nord Polska S.A
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Pekao S.A.
 • Bericap Polska Sp. z o.o.
 • Bk Management
 • Blech Sp. z o.o.
 • Bre Bank S.A.
 • California Computer S.A.
 • Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.
 • Centrawings Nowy Przewoźnik Sp. z o.o.
 • Centrum Dystrybucji Chaber Sp. z o.o.
 • Citybank Handlowy
 • Comac Sp. z o.o.
 • Concordia Espirito Santo Investment Spółka z o.o
 • Conex Sp. z o.o.
 • Cukrownia Glinojeck S.A.
 • Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o.
 • Danmar Pphu
 • Danpolbus
 • Dbw Polska Sp. z o.o.
 • Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP
 • Dongwon Polska Sp. z o.o.
 • Dyrup Sp. z o.o.
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Płn.
 • Edelman Polska
 • Egis Polska Sp. z o.o.
 • Ela Polska Sp. z o.o.
 • Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.
 • Elterma Lubuskie Zakłady Termotechniczne
 • Emc Instytut Medyczny S.A.
 • Emmet Team Sp. z o.o.
 • Energa S.A. Kalisz
 • Ergon Szymański I Synowie Sp. z o.o.
 • Expom Kwidzyn Sp. z o.o.
 • Fenix-Metal-B.H.Z.Sp. z o.o.
 • Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o.
 • Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny
 • Fundacja Rozwoju Warszawa
 • Gazomontaż S.A.
 • Geofizyka Toruń Sp. z o.o.
 • Geo-Kat Sp. z o.o.
 • Główny Urząd Miar
 • Holdikom S.A.
 • IBM Polska Sp. z o.o.
 • Instytucja Filmowa Max-Film S.A.
 • Instytut Medycyny Pracy I Zdrowia Środowiskowego
 • International Paper – Kwidzyn S.A.
 • Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Faith”
 • Kato Labs Sp. z o.o.
 • Klub Poselski Poselskiego Stronnictwa Ludowego
 • Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Lottomerkury Sp. z o.o.
 • Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
 • Lug Ligot Faktory Sp. z o.o.
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Miejski Zakład Komunikacji (Zielona Góra)
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Mpc-Mco Sp. z o.o.
 • Nadleśnictwo Janów Lubelski
 • Nadleśnictwo Włoszakowice
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Ogilvy Pr Sp. z o.o.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL)
 • Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Zetom Sp. z o.o.
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Partner Of Promotion Sp. z o.o.
 • Petrax Sp. z o.o.
 • PKO Bank Polski S.A
 • Poczta Polska
 • Polkomtel S.A
 • Polska Agencja Prasowa S.A.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A
 • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o.
 • Pompea Polska Sp. z o.o.
 • Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół (Łosice)
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o.
 • Prolift Calisia Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – S.A Kalisz
 • Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Dźwig-Bud Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A.
 • Put Trans Pak Sp. z o.o.
 • Pzu Tower Sp. z o.o.
 • Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Rating Art. Sp. z o.o.
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
 • Rzeczpospolita S.A.
 • Safege – Oddział W Polsce
 • Sage Symfonia Sp. z o.o.
 • Sarens Polska Sp. z o.o.
 • Sca Graphic Paper Polska Sp. z o.o.
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
 • Stanley-Bmb Sp. z o.o.
 • Stantrade Sp. z o.o.
 • Starostwo Powiatowe Brzeziny
 • Starostwo Powiatowe Słubice
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Systemics-Pab Sp. z o.o.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 • Telsoft Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Mediów Lokalnych (Lublin)
 • TVN S.A
 • Twoja Energia Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Olszanka
 • Urząd Gminy W Gostyninie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta I Gminy Bogatynia
 • Urząd Miasta I Gminy Góra
 • Urząd Miasta I Gminy Kępno
 • Urząd Miasta Kalisza
 • Urząd Miasta Mikołów
 • Urząd Miasta Otwocka
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Ursus
 • Urząd Miasta Zielona Góra
 • Urząd Miejski W Ostrowie Wlkp.
 • Urząd Miejski W Pułtusku
 • Urząd Miejski W Rzepinie
 • Urząd Skarbowy W Oleśnicy
 • Wamex Sp. z o.o.
 • Warszawski Szpital Dla Dzieci
 • Wetzel Sp. z o.o.
 • Wilanów Investments Sp. z o.o.
 • Winter Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Olsztynie
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego W Gorzowie Wlkp
 • Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5
 • Work Service Sp. z o.o.
 • Wsk "Pzl-Kalisz" S.A.
 • Zakład Aktywności Zawodowej
 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
 • Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
 • Zakład Nagrań I Wydawnictw Związku Niewidomych Sp. z o.o.
 • Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o.o.
 • Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o.
 • Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o.
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 • Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
 • Zarząd Pałacu Kultury I Nauki Sp. z o.o.
 • Zeork S.A.