Kursy stacjonarne
Kurs realizowany jest w formie 4 lub 5 sesji weekendowych. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele (od godz. 9.00).


Warszawa – [139 edycja] | nabór otwarty

początek kursu: 03 marca 2023 r.

Harmonogram w trakcie przygotowywania!

I zjazd II zjazd III zjazd IV zjazd
03.03.2023 (pt) 04.03.2023 (so) 05.03.2023 (nd) 10.03.2023 (pt) 11.03.2023 (so) 24.03.2023 (pt) 25.03.2023 (so) 26.03.2023 (nd) 01.04.2023 (so) 02.04.2023 (nd)


Wrocław – [140 edycja] | nabór otwarty

początek kursu: 10 marca 2023 r.

Harmonogram w trakcie przygotowywania!

I zjazd II zjazd III zjazd IV zjazd
10.03.2023 (pt) 11.03.2023 (so) 24.03.2023 (pt) 25.03.2023 (so) 26.03.2023 (nd) 01.04.2023 (so) 02.04.2023 (nd) 21.04.2023 (pt) 22.04.2023 (so) 23.04.2023 (nd)


Gdańsk – [141 edycja] | nabór otwarty

początek kursu: 24 marca 2023 r.

Harmonogram w trakcie przygotowywania!

I zjazd II zjazd III zjazd IV zjazd
24.03.2023 (pt) 25.03.2023 (so) 26.03.2023 (nd) 01.04.2023 (so) 02.04.2023 (nd) 15.04.2023 (so) 16.04.2023 (nd) 21.04.2023 (pt) 22.04.2023 (so) 23.04.2023 (nd)

* – realizacja kursu w powyższym terminie będzie uzależniona od bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski.


Dofinansowanie kursu z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania Kursu dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

 

Szczegóły w/w naborów można uzyskać pisząc na adres e-mail rady@radynadzorcze.pl