Dr Andrzej Chordecki – trener

26 sierpnia 2016

Wykłady na Kursach Rad Nadzorczych, realizowane przez Europejską Grupę Doradczą z Kalisza wg konsekwentnego harmonogramu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów, zapewniają możliwość poszerzenia, uzupełnienia oraz zaktualizowania wiedzy w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania spółek kapitałowych i ich organów w obrocie gospodarczym na komercyjnym rynku.