Dr Jan Mikołajczyk

26 sierpnia 2016

Przekazuję uczestnikom przydatny zasób wiedzy w zakresie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystując praktyczną wiedzę z tej dziedziny, która umożliwia podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich. Dodatkowym walorem tego kursu jest profesjonalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego. Zajęcia prowadzę w interaktywny sposób, uczestnicy dokonują wymiany doświadczeń poprzez dyskusję panelową.