zgłoszenie na kurs w Ciechocinku

Formularz daje Państwu możliwość zapisania się na kurs w wybranym przez Państwa terminie i miejscu. Po przesłaniu formularza do Działu Szkoleń w ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo na maila potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Koszt kursu dla jednej osoby: 4 790 zł brutto /zwolnione z VAT/

Koszt egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa - 850 zł

(*) - pola obowiązkowe przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko (*)

Data urodzenia

Ulica(*)

Miasto (*)

Kod pocztowy (*)

E-mail (*)

Telefon (*)

Stanowisko

DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA KURS

Nazwa firmy / Instytucji

Ulica

Miasto

Kod pocztowy

NIP Firmy

Miejsce i data kursu    
Ciechocinek (od 21 października 2017 r.)

Cena    
4.790,00 PLN - Cena obejmuje noclegi i wyżywienie3.190,00 PLN - Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia

Treść

Akceptuje warunki rejestracji  (*)

Weryfikacja
captcha
Przepisz kod w celu weryfikacji:

Warunki rejestracji

Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest pełnoprawnym dokumentem zapisu na kurs. Płatności za kurs należy dokonać w ciągu 5 dni po potwierdzeniu kursu przez organizatora. Rezygnacji lub zmiany terminu kursu uczestnik musi dokonać w formie pisemnej mailem lub faxem .

Rezygnacji z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem kursu uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt kursu ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet kursu w innym terminie lub innego kursu wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli.

W przypadku odwołania kursu przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie 4 790 zł brutto /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu. W związku z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach.